EN|VN

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO- HUẤN LUYỆN TUẦN 4 / THÁNG 01 /2021

08-03-2021

Theo chỉ đạo của Ban Giám đốc – Tổng Giám đốc Lê Công Hoàng :

Phòng KDDVVT

Yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ :

 • Công tác đào tạo, huấn luyện , giáo dục văn hóa doanh nghiệp.
 • Thanh tra kiểm soát và giám sát nội bộ ( Ưu tiên trong việc tuyển dụng cán bộ chuyên quản , hoàn thiện hệ thống quy chế, nội quy tuyển dụng)
 • Tổ chức đánh giá lại chất lượng dịch vụ , ý kiến khách hàng. ( hàng tháng , hàng quý, hàng năm)
 • Bộ phận xăng dầu cần hỗ trợ , giám sát lái xe của phòng KDDVVT
 • Kế hoạch truyền thông “cơ chế lương ”  đối với lái xe phòng KDDVV

Phòng TCHCNS & QT

 • Tổ chức kiểm tra các cở để giảm thiểu tối đa rủi ro nội bộ và khách hàng
 • Thay đổi để nâng cao năng lực lao động của nhân sự

– Phòng TTCSXH 

 • Nâng cao hướng kinh doanh, khai thác địa điểm kinh doanh.
 • Tìm mặt bằng, phương án di chuyển bộ phận Gara, quy trình phòng chống cháy nổ

– Phòng TC- KT

 • Thay đổi để nâng cao năng lực nhân sự, nâng cao chất lượng công việc 
 • Check list hồ sơ, tài liệu chính xác

Tin tức khác

 • Sông Hồng chung tay với chính phủ Việt Nam, phòng chống Covid-19

  16-05-2021

 • Tổng thống Trump đổ xăng tại Sông Hồng

 • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 03/2021

  08-03-2021

load-page